ร้าน N.Y คอมพิวเตอร์

  

  

ร้าน N.Y คอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่   478/1 อ.เจริญศิลป์  ชื่อเจ้าของร้าน นายวัฒนาสมคำ เบอร์โทร  08-001-101-81

บริการขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด ทุกปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ บริการอินเตอร์เน็ต

 ร้าน T.T.M.NET

 

 

 

 

ร้าน T.T.M.NET ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 215/2  อ.เจริญศิลป์ นางสัมฤทธ์ สีลาวงศ์  เบอร์โทร 08-663-045-44

บริการอินเทอร์เน็ต และเกมส์คอมพิวเตอร์

 

ร้านรองเท้า ในเจริญศิลป์ 

 

 

 

ร้านรองเท้า ในเจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน นาง ทอน ลุนโท อ.เจริญศิลป์  เบอร์โทร 08-705-374-95

บริการขายร้างเท้า แฟชั่น

ร้านเท็น พานิช

 

 

 

 

 

ร้านเท็น พานิช  ชื่อเจ้าของร้าน ราชัน เสียงต่ำ อ.เจริญศิลป์  เบอร์โทร 08-787-481-60

 ร้านวันเพ็ญ 

 

 

 

 

 

ร้านวันเพ็ญ  ชื่อเจ้าของร้าน นางวันเพ็ญจันขาว อ.เจริญศิลป์ เบอร์โทร 08-722-065-04

บริการ ขายเสื้อผ้าแฟชั่น

ร้านปรีดาจักสาน 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านปรีดาจักสาน  ชื่อเจ้าของร้าน นาย ปรีดา  วงศ์กระจ่าง อ.เจริญศิลป์  เบอร์โทร 08-045-460-14

 บริการ ขายอุปกรณ์เครื่องจักสานทุกชนิด

 

ร้านปรีดาจักสาน 

 

 

 

 

 

 

ร้านเจริญศิลป์ ก๊อบปี้ บ้านเลขที่ 225/2 อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน  นายศรีสงคราม แสงโยธา  เบอร์โทร 08-197-477-35

 บริการรับถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเคลือบบัตร

ร้านหนึ่งสตูดิโอ

 

 

 

 

 

 

 

ร้านหนึ่งสตูดิโอ บ้านเลขที่ 478/2 อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน ธรรมนูญ  บุญชู เบอร์โทร 0815453561

บริการรับถ่ายรูปด่วน  ภาพสีภาพขาวดำ

ร้านสมพงษ์  อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

ร้านสมพงษ์  อิเล็กทรอนิกส์  บ้านเลขที่ 454/1  อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน นายสมพงษ์  วงษ์ก่ำ  เบอร์โทร 08-722-299-98

บริการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับติดตั้งจานดาวเทียม

โรงแรม หนองทุ่งมนรีสอร์ท

  

 ร้าน พีที มินิมาร์ท

 

 

 

 

 

ร้าน พีที มินิมาร์ท รวมอะหลั่ย  บ้านเลขที่ 592/2 อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน ทองม้วน แสนอุบล  เบอร์โทร  08-690-970-42

บริการ ขายอะไหล่รถจักยานยนต์ และขายของเบ็ตเตล็ด

 

ร้าน เฉลิมชัย การช่าง 

 

 

 

 

 

ร้าน เฉลิมชัย การช่าง  บ้านเลขที่ 16/1 อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน เฉลิมชัย  เบอร์โทร 08-332-939-11

บริการซ่อมรถจักยานยนต์

 

 

ร้าน ชิวอิเล็คโทรนิคส์

 

 

 

 

 

ร้าน ชิวอิเล็คโทรนิคส์ บ้านเลขที่ 113/1  อ.เจิญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน นายศิริศักดิ์  นามเมืองรักษ์  เบอร์โทร 042-709-103

บริการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

โรงแรม หนองทุ่งมนรีสอร์ท บ้านเลขที่440/12 ซอย 32 อ. เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของโรงแรม นาง พัณนิดา พุ่มศโร เบอร์โทร 084-798-1214 บริการที่พัก

 

ร้าน ชัชวาล การเกษตร

 

 

 

 

 

 

ร้าน ชัชวาล การเกษตร บ้านเลขที่ 454/2  อ.เจริญศิลป์ ชื่อเจ้าของร้าน วิเศษ บุดดีพุธ  เบอร์โทร  042-709-285

บริการขายอุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย

Advertisements